Where's the next?

Uzay istasyonuna iniş için hazırlanıyoruz... We are getting ready for landing on space station... 5nine47